Quantitative Aptitude: Quadratic Equations Questions Set 54

Directions(1-10): Comparing x and y and select a required option.

 1. I.8x^2 – 46x +63 = 0
  II.2y^2 – 17y + 35 = 0

  x>=y
  x > y
  y >= x
  y > x
  No relation.
  Option C
  From I: I.8x^2 – 46x +63 = 0
  =>8x^2 – 28x – 18x + 63 = 0
  =>(2x-7)(4x-9) = 0
  =>x = 7/2,9/4
  From II:
  II.2y^2 – 17y + 35 = 0
  =>2y^2 – 10y – 7y + 35 = 0
  =>(2y-7)(y-5) = 0
  =>y = 7/2,5
  y >= x

   

 2. I.x^2 + 11x + 28 = 0
  II.y^2 + 17y + 72 = 0

  y > x
  y >= x
  No relation.
  x > y
  x>=y
  Option D
  From I: I.x^2 + 11x + 28 = 0
  =>x2 + 4x + 7x + 28 = 0
  =>(x+7)(x+4) = 0
  => x = -7,-4
  From II: II.y^2 + 17y + 72 = 0
  =>y^2 + 9y + 8y + 72 = 0
  =>(y+9)(y+8) = 0
  => y = -9,-8
  x > y

   

 3. I.x^2 – 5x + 6 = 0
  II.y^2 + 2y – 63 = 0

  y >= x
  x > y
  y > x
  No relation.
  x>=y
  Option D
  From I:
  I.x^2 – 5x + 6 = 0
  =>x^2 – 3x – 2x + 6 = 0
  =>(x-3)(x-2) = 0
  => x= 3,2
  From II:
  II.y^2 + 2y – 63 = 0
  =>y^2 + 9y – 7y – 63 = 0
  =>(y+9)(y-7)= 0
  => y = -9,7
  No relation.

   

 4. I.12x^2 – 31x + 20 = 0
  II.10y^2 – 11y + 3 = 0

  y > x
  No relation.
  x>=y
  y >= x
  x > y
  Option E
  From I:
  I.12x^2 – 31x + 20 = 0
  =>12x^2 – 16x – 15x + 20 = 0
  =>(3x – 4)(4x – 5) = 0
  => x = 4/3,5/4
  From II:
  II.10y^2 – 11y + 3 = 0
  =>10y^2 – 5y – 6y + 3 = 0
  =>(5y-3)(2y-1) = 0
  =>y = 3/5,1/2
  x>y

   

 5. I.x^2 – 3x – 54 = 0
  II.y^2 – 19y + 90 = 0

  x > y
  No relation.
  x>=y
  y > x
  y >= x
  Option E
  From I:
  I.x^2 – 3x – 54 = 0
  =>x^2 – 9x + 6x – 54 = 0
  =>(x-9)(x+6) = 0
  =>x = 9, -6
  From II:
  II.y^2 – 19y + 90 = 0
  =>y^2 – 9y – 10y + 90 = 0
  =>(y-9)(y-10) = 0
  =>y = 9,10
  y>=x

   

 6. I.7x+3y = 40
  II.5x+6y = 44

  No relation.
  x > y
  y >= x
  y > x
  x>=y
  Option A
  On solving both the equations, we get
  x = y = 4
  No relation.

   

 7. I.x^2 – 15x + 56 = 0
  II.y^2 + 2y – 63 = 0

  y > x
  x>=y
  y >= x
  No relation.
  x > y
  Option B
  From I:
  I.x^2 – 15x + 56 = 0
  =>x^2 – 7x – 8x + 56 = 0
  =>(x-7)(x-8) = 0
  =>x = 7,8
  From II:
  II.y^2 + 2y – 63 = 0
  =>y^2 + 9y – 7y – 63 = 0
  =>(y+9)(y-7)= 0
  => y = -9,7
  x >= y

   

 8. I.7x + 8y = 80
  II.9x – 5y = 57

  x>=y
  y >= x
  x > y
  No relation.
  y > x
  Option C
  On solving both the equations,we get
  x = 8 y = 3
  x>y

   

 9. I.x^2 – 3x – 18 = 0
  II.y^2 + 8y + 15 = 0

  y >= x
  x>=y
  x > y
  y > x
  No relation.
  Option B
  From I:
  I.x^2 – 3x – 18 = 0
  =>x^2 + 3x – 6x – 18 = 0
  =>(x+3)(x-6) = 0
  =>x = -3,6
  From II:
  II.y^2 + 8y + 15 = 0
  =>y^2 + 5y + 3y + 15 = 0
  =>(y+3)(y+5)= 0
  =>y = -3,-5
  x>=y

   

 10. I.x^2 – 2x – 15 = 0
  II.y^2 + 4y – 12 = 0

  x > y
  No relation.
  y > x
  y >= x
  x>=y
  Option B
  From I:
  I.x^2 – 2x – 15 = 0
  =>x^2 – 5x + 3x – 15 = 0
  =>(x-5)(x+3)=0
  =>x = 5,-3
  From II:
  II.y^2 + 4y – 12 = 0
  =>y^2 + 6y – 2y – 12 = 0
  =>(y+6)(y-2)= 0
  =>y = -6,2
  No relation.

   


Related posts

Leave a Comment